NHỮNG ÔNG ĐẠO VÀ SỰ HÌNH THÀNH ĐẠO MỚI Ở VIỆT NAM . BÀI 4.

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011
Tags:

1 nhận xét :

 1. Sấm Kệ Bát Nhã của PHẬT THẦY TÂY AN giáng điển
  Bát nhã Ba La lẽ nhiệm mầu
  Ai mà hiểu được giải thoát mau
  Ngẫm suy hành dụng thường tinh tấn
  Ngộ giải Như Lai lẽ nhiệm mầu

  Năm xưa dẫn dụ thế nhân tu
  Mà có mấy ai vén mây mù
  Đi khắp năm châu chùn chân bước
  Trụ lại một nơi chờ Đại Ngưu.
  Đại Ngưu xuất hiện
  Niên Dậu thái bình (2017)
  Hãy cố tu hành
  Kịp, không qúa trễ
  Trụ ngay tại thế
  Ẩn dật tại gia
  Nếu hiểu ý ta
  Tự nhiên chứng đắc:
  Trả nợ qúa gắt
  Ấy tại nghiệp xưa
  Chớ nên đổ thừa
  Tu là cội phước
  Nay đã đến lúc
  Ta sẽ hộ trì
  Tu hạnh Ma Đi ( Samadhi, Thiền Định )
  Y nơi Bát Nhã ( Trí Tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa – Không Hai – Phá Chấp -Không phân Biệt )
  Chiếu kiến tâm ta
  Thất tình ló ra
  Gươm ( Trí ) Tuệ liền chặt
  Vọng tâm đạo tặc ( trong lòng )
  Tuệ tâm soi lòng
  Tâm tự sạch trong

  Cảm thông hiền sĩ đợi mong
  Cơ Trời chưa chuyển nhẫn lòng chờ duyên

  Đất bằng sóng dậy Cơ Trời chuyển
  Ngựa khóc, dê sầu chó sủa vang (2014,2015,,,,)
  Cuộc đời thay đổi như tên
  Đại Ngưu xuất hiện nhân duyên đã kề
  Chó sủa vang, Thánh Hiền nhân về (2018 Hội long Hoa)
  Gánh vác non sông thật nặng nề
  Gắng công sức Tí hả hê {2020 bắt đầu sung sướng)
  Sửu đủng đỉnh về no nê bá tánh (2021 sống đời Nghiêu Thuấn)

  Chúc anh em kham độ nỗi sầu
  Mừng Minh Vương xuất tận khổ đau
  Xuân sang hát câu chúng hòa hợp
  Mới lạ Kỳ Sơn sinh vọng lầu
  Ngộ kỳ sắt nát đồng rỉ chẩy
  Nhập kiền đông xuất thành thảm sâu
  Chân thật không hư, Phật nhiếp chúng
  Tâm hòa tính hảo đạo nhiệm mầu

  Thế sự chuyển đảo điên
  Xuất hiện các Thánh Hiền
  Việt Nam thành cường quốc
  Thế giới rất ngạc nhiên.
  Tránh sau cuộc tương tàn
  Chốn chốn phải nhà tan
  Kẻ-dữ lìa trần thế
  Hiền-nhân ca khải hoàn
  Mùa Thu lá úa vàng
  Dân đỏ phải khóc than
  Gây chi cho dân khổ
  Qủa báo chịu màu tang
  Dậu Tuất Hợi Tí chuyển (2017 bắt đầu vào thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức)
  Thế giới lại bình yên
  Muôn dân vui thịnh vượng
  Hướng về Phật Thánh Tiên.
  Chúc nhân thế một mùa xuân mới
  Mừng sao ! Bá tánh hết nổi trôi
  Năm Thân Dậu, Phật Trời đã định
  Mới cả Nhân Tâm , mới cả Đời.
  Niên Dậu Thánh Nhân xuất ( hiện )
  Bạch Y đáo Ta bà
  Xứ xứ khởi can qua
  Thế giới chiến tranh chủng ( tộc ) chiến tranh TG lần 3
  Ngọ Mùi tận anh hùng
  Nước Nam Thánh nhân xuất ( hiện )
  Yêu nước lại thương dân
  Chuyển nghèo thành giầu sang
  Xưa hèn nay Bắc Đẩu
  Bạch Y chuyển thuyết khách
  Xứ xứ hội Việt Môn
  Tam niên định bảo tồn
  Thế giới quy nhất thống.
  Muốn gặp kể Bạch Y
  Phải ra sức tu trì
  Y theo lời đại nguyện
  Cơ duyên ngộ cố tri.
  Nếu ở nơi đất khách (người Việt ở nước ngoài )
  Khéo khai mở đạo mầu
  Ba năm chẳng dài đâu
  Đáo về quê Nam Việt
  Kiến Phật tạo Bích lầu…

  Cùng nhau tu ( hành ) :

  Thiện hữu nên khá rõ,
  Việc tu tập không khó
  Nếu biết tận cội nguồn
  Lìa bỏ pháp có, không
  Liền đến bờ Đại Giác.
  Không động cũng chẳng tịnh,
  Tịnh sa vào mê tánh ( tính )
  Động đưa lối ba đường ( súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục )
  Bờ giác khó bước sang
  Nên lìa xa (2) lối ấy.
  Tâm pháp đang diễn bày,
  Cớ sao lại dừng bỏ ?
  Lắng nhìn vô-sở-thọ,
  Diệu huệ ( tuệ ) tự phát sanh ( sinh )
  Đây lối xưa ngàn ( nghìn ) Thánh …
  Hãy khá mà ngẫm suy
  Tìm cho ra diệu lý:
  Cái tánh biết pháp sanh ( sinh )
  Cái tánh biết pháp diệt,
  Cái tánh biết niệm sanh
  Cái tánh biết niệm diệt
  Cái tánh biết tâm tịnh
  Cái tánh biết tâm động
  Cái tánh ấy là gì ( chi ) ?
  Thiện hữu nên suy ngẫm …

  Muốn gặp Thánh Hiền Trời Phật, thì nên Tu Diệu Hạnh :

  (Muốn ) được như thế phải tu Diệu Hạnh:
  Lắng nghe lòng, kiểm soát tâm tư
  Như chủ nhân theo dõi dân phu
  Như khán giả lắng nhìn tuồng hát
  Chuyện than khóc lắm điều bi đát
  Chuyện vui cười đến chuyện dục dâm
  Đừng để cuốn lôi đến lạc lầm
  Mà sanh ( sinh ) khởi thất tình phiền não …
  …..

  …..
  Hỡi người chân tử hãy ngẫm suy
  Lẽ Đạo diệu thâm phải liễu tri
  Lìa vọng, cầu chân: xa Bát Nhã
  Ly hữu, tâm vô: ắt si mê
  Phải đâu Chân lý riêng hai thứ !!!
  Biệt phân tà chánh chẳng ngộ chi !!!
  Lìa sóng, nước tìm …. làm sao thấy !?!
  Giác mê , lẽ ấy, phải ngẫm suy.
  Nhận điển của Phật Thầy Tây An vào rằm tháng giêng 2011 xin hết

  Trả lờiXóa

THỐNG KÊ TRUY CẬP

LỊCH ÂM DƯƠNG

KẾT NỐI GOOGLE +

NHẮN TIN NHANH

Tên

Email *

Thông báo *